Museumkwaliteit prints Wereldwijde verzending Grootste videogamekunstcollectie ter wereld Levenslange garantie op prints

Cook and Becker Disclaimer

Disclaimer


De Cook and Becker site (www.cookandbecker.com en www.candb.com) wordt onderhouden door Cook & Becker B.V. met inachtneming van de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden. Het enkele gebruik van de site impliceert de kennis en acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden.

Informatie


Cook & Becker onderhoudt deze website om informatie over haar producten en diensten in algemene zin aan te bieden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. We doen ons best om deze informatie tijdig, nauwkeurig en volledig te houden. Als ons fouten onder de aandacht worden gebracht, zullen we proberen ze te corrigeren. Cook & Becker aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie op de Cook and Becker site.

Onderbrekingen


Cook & Becker spant zich tot het uiterste in om de site goed te laten werken en technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. We proberen de site zo veilig mogelijk te houden en zo optimaal mogelijk te laten presteren. Desondanks kunnen er kwetsbaarheden voorkomen in informatiesystemen, en kunnen we niet garanderen dat de site volledig vrij is van elke vorm van onderbrekingen van service of technische fouten. Kom je een kwetsbaarheid of fout tegen, meldt dat dan via ons contactformulier op de site. Elke melding wordt onderzocht.

Links en verwijzingen


De Cook & Becker-site bevat links naar andere sites. We controleren die sites niet en hebben geen technische of inhoudscontrole over hen. We kunnen niet instaan ​​voor de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch voor de beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links naar andere sites impliceert geen enkele connectie, partnerschap, relatie of goedkeuring van die sites of hun inhoud.

Copyright klachten


Cook & Becker respecteert de intellectuele eigendom van anderen. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk op het auteursrecht vormt, stuur dan een e-mail naar copyright@candb.com.

Intellectueel eigendom


Tenzij anders aangegeven, zijn alle rechten op deze site en de informatie die beschikbaar is op of via de site, waaronder auteursrechten, databaserechten en andere intellectuele eigendomsrechten, eigendom van Cook & Becker. Tenzij anders aangegeven, worden geen rechten op de site zelf of op de informatie die beschikbaar is op of via de site aan u overgedragen. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cook & Becker. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.